sobota, 23 stycznia 2016

Mądrość etapuCiekawostka. W Biblii Tysiąclecia (do wydania IV włącznie) dostępnej online i najczęściej wykorzystywanej, możemy przeczytać taki wers Wj 23,3: "A także w procesie nie miej względów dla BOGATYCH."

Tymczasem ten sam wers w innych przekładach wygląda tak:
Biblia Brzeska (1563 r.): "Nie folguj uboższemu przy sądzie."
Biblia Wujka (1599 r.): "Nad ubogim też nie ulitujesz się w sądzie"
Biblia Gdańska (1632 r.): "I nie szanuj ubogiego przy sprawie jego"
Biblia Poznańska: "Nie wolno ci też okazywać względów ubogiemu w jego procesie"
Biblia Warszawska: "Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie"
Biblia Paulistów: "Nie będziesz stronniczy nawet na korzyść ubogiego, gdy wniesie skargę."
Biblia Warszawsko-Praska: "Nie będziesz też okazywał w sądzie specjalnych względów słabszemu"....

W Biblii Króla Jakuba: "Neither shalt thou countenance a poor man in his cause." a w Wulgacie: "PAUPERIS quoque non misereberis in negotio"...

Brak komentarzy: